SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

ĐỘT LỖ THỦNG

Đột thẳng, các miếng đột được tách khỏi tấm

Xem thêm

ĐỘT LỖ NỔI

Các lỗ đột được dập nổi tại các viền

Xem thêm

DẬP NỔI CHỐNG TRƯỢT

Các lỗ dập nông, không làm thủng tấm đột

Xem thêm

CÁC VIDEO VỀ SẢN PHẨM